تهران – سهروردي شمالي بين بهشتي و هويزه جنب كوچه افشار جوان پلاك ٤٦٠
فروشگاه زرناز

تلفن مدریت فروش : ۹۱۲۳۰۹۰۶۰۴- ۹۸ +

تلفن : ۲۱۸۸۷۶۴۷۶۴- ۹۸ +   ۲۱۸۸۵۳۸۸۱۳- ۹۸ +
تلفكس : ۲۱۸۸۷۵۳۸۸۳- ۹۸+
همراه :۹۹۰۱۱۲۵۵۲۱- ۹۸ +
۹۱۲۳۰۹۰۶۰۴- ۹۸+

info@zarnaaz.com
mahdi@zarnaaz.com
sales@zarnaaz.com

شعبه ۲

 تهران – بنی هاشم بین خیابان صالحی و کاج پلاک ۱۲۴
فروشگاه زرناز

تلفن : ۲۱۲۶۳۲۳۱۲۵- ۹۸ +
۲۱۲۶۳۱۲۳۴۲- ۹۸+
همراه :۹۱۲۲۰۷۴۷۸۲- ۹۸ +
۹۹۰۱۱۲۵۵۲۱- ۹۸+

info@zarnaaz.com
mahdi@zarnaaz.com
sales@zarnaaz.com

لطفا نظرات، انتفادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم مقابل برای ما ارسال نمایید.

mehdi faghihi

مدیریت مجموعه

آقای مهدی فقیهی

خدمات مشتریان